Een Franse verkoper

Verkennen

Een medewerker in de technische dienst van een Franse verkoopgroep komt met de wens te promoveren tot verkoper. Aan Cramdon wordt gevraagd een nieuwe taakverdeling binnen de verkoopgroep te definiëren waar iedereen zich in kan vinden. Bovendien moet deze herindeling de medewerkers de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling bieden.

Verruimen


Cramdon voert gesprekken met betrokkenen binnen het bedrijf over hun ambities en drijfveren. Gaandeweg blijkt voornamelijk het eindplaatje cruciaal te zijn voor het beoordelen en accepteren van voorstellen voor veranderingen in de organisatie.

Verbinden


Er is gezamenlijk een lange-termijn visie ontwikkeld waardoor een eenduidig beeld van de toekomstige organisatie ontstaat. De feedback die is gekomen op het oorspronkelijke plan is door Cramdon verwerkt, waardoor de medewerkers bereid blijven om na te denken over concrete aanpassingen in het takenpakket en een eventuele uitbreiding van het verkoopteam.

Verwezenlijken

Na een jaar van intensieve begeleiding is de medewerker die wilde promoveren klaar voor zijn nieuwe functie. Door aanpassingen in de beloningsstructuur heeft Cramdon ervoor gezorgd dat er geen nadelige effecten aan deze promotie vastzitten voor de overige medewerkers van de verkoopgroep. Het resultaat is niet alleen een persoonlijke groei van de medewerker, maar ook een hechter en effectiever team.


quote brainstorm-buitenClearly, Paul is wise, experienced, understands business, understands people and is good at coaching.

Jack Lantz