Creëren van toewijding

In effectieve organisaties bekleden alle mensen posities waarin zij hun capaciteiten optimaal kunnen benutten. Dit zorgt er voor dat mensen voldoening halen uit hun baan en dat ze zich willen inzetten voor het grotere geheel. Het verschil in succes tussen bedrijven hangt volgens Cramdon af van de mate waarin medewerkers toegewijd zijn aan het bedrijf.

Daarbij is het essentieel dat alle (deel)processen verhelderd worden – meer toewijding is slechts mogelijk wanneer de cruciale processen van de organisatie begrepen worden. Elk individu telt mee in deze ‘ontleding’: elke medewerker draagt immers bij aan het succes.

Cramdon is ervan overtuigd dat mensen het beste uit zichzelf naar boven halen op het moment dat zij zich bewust zijn van hun impact.

De bovengenoemde processen kunnen bepaald worden aan de hand van de ‘prevailing discriminator’: dat wat een bedrijf uniek maakt en waarin zij zich wenst te onderscheiden. Dit begrip is gericht op de organisatie en niet, zoals bij het ‘unique selling point’, op de producten van een bedrijf. Na het definiëren hiervan kunnen kernprocessen en de rollen van de medewerkers daarbinnen hervormd en geoptimaliseerd worden.

Een andere stap is het bepalen van een strategie. Om alle medewerkers een gevoel van autoriteit te geven, moet beslissingsbevoegdheid op verschillende niveaus worden bewerkstelligd en ingevuld. Dit kan beter door criteria te definiëren en grenzen te stellen dan door instructies uit te vaardigen. Ook wordt de strategie zo vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Tenslotte is het cruciaal dat de klanten van een bedrijf door de hele organisatie heen zichtbaar worden gemaakt. Uiteindelijk zullen medewerkers hun eigenwaarde kunnen definiëren in termen van een bijdrage aan de tevredenheid van de klanten binnen en buiten het bedrijf.

Om dit te verwezenlijken verschaft Cramdon een pragmatische aanpak, die voor elk probleem uniek is en wordt aangepast aan de situatie.


quote verkennen raamPaul is een man met zeer veel kwaliteiten, zeker op strategisch gebied.

Aad Markenstein