"Ieder project is uniek en verdient zijn eigen aanpak. Samen verkennen is een avontuur."

Zie hieronder een greep uit Cramdon’s projecten.

De Stiftlassers

De logistieke systemen van het moederbedrijf zorgen ervoor dat drie stiftlassers hun werk niet adequaat kunnen uitvoeren. Als mogelijke oplossing creëert Cramdon de optie hun eigen bedrijf op te zetten. Door een investeerder aan te brengen die het financiële risico mee wil dragen, zorgt Cramdon ervoor dat zij het werk waar zij zoveel plezier aan beleven kunnen blijven doen – en zelfs effectiever.

lees meer

De Leadgenerator

Een Nederlands bedrijf genereert verkoopleads voor aangesloten partnerbedrijven. Sommige partnerbedrijven zijn ontevreden over de contractvorm. Uit analyse blijkt dat het probleem ligt bij de onduidelijkheid over wie de eigenaar is van het verkoopproces. Nadat Cramdon de twee uiterste opties heeft uitgewerkt, kiest het bedrijf ervoor om zelf de controle over het begin van het verkoopproces te behouden. Zonder de contracten te wijzigen zorgt de geschepte duidelijkheid voor tevredenheid bij beide partijen.

lees meer

De Revalidatiearts

Een wandelprogramma uit Canada vermindert het aantal recidivisten onder hartpatiënten aanzienlijk. Een revalidatiearts wil het programma naar Nederland halen maar mist de expertise op het gebied van app-ontwikkeling om het programma te ondersteunen en schakelt Cramdon in. Door verzekeraars erbij te betrekken die het programma willen financieren, krijgt de arts de mogelijkheid om zich te richten op het werven van patiënten – en hen te helpen in het waarborgen van hun gezondheid.

lees meer

De Kopieerder

De samenwerking tussen een galeriehouder en een uitvinder van 3d-kopieën van schilderijen loopt niet zoals gewenst. De levering van voorbeelden wordt door de uitvinder alsmaar uitgesteld – uit angst dat zijn idee wordt overgenomen. Eerst creëert Cramdon een veilige omgeving en daarna wordt de situatie verder onderzocht waaruit blijkt dat het probleem zowel financieel als technisch is. Beide facetten kunnen worden aangepakt door een niet cruciaal deel van het productieproces uit te besteden. Tevens kunnen zowel de galeriehouder als de uitvinder zich dan richten op hun deel van het traject.

lees meer

De Vertegenwoordigers

Een Engelse distributeur heeft afzonderlijke contracten met een Amerikaans bedrijf en met de Europese dochter daarvan. Bij een verkenning over mogelijke integratie van deze contracten blijkt dat de betrokken medewerkers meer zelfstandigheid wensen, maar niet in staat zijn het risico van een eigen bedrijf aan te gaan. De door Cramdon ontwikkelde optie om een branch office te starten haalt niet alleen dit risico weg, maar zorgt ook voor een eenduidige relatie met de Europese dochterorganisatie.

lees meer

Een Franse verkoper

Cramdon wordt gevraagd een nieuwe taakverdeling te maken binnen een Franse verkoopgroep waarbij één van de medewerkers kan worden gepromoveerd tot verkoper. Dit stuit op weerstand van de huidige verkopers. Na zorgvuldig gevoerde gesprekken is er gezamenlijk een lange-termijn visie ontwikkeld waardoor een eenduidig beeld van de toekomstige organisatie ontstaat. Het eindplaatje blijkt hierin cruciaal voor de welwillendheid van de overige medewerkers. Na een jaar van intensieve begeleiding is niet alleen de medewerker geschikt voor zijn promotie, maar ook het team van verkopers hechter geworden.

lees meer

brainstorm raamPaul is eerlijk, intelligent, gedreven en loyaal. Hij is op z'n sterkst als het probleem complex is, daar waar teambuilding en focus moet worden aangebracht.

Wilgard Daris