De Kopieerder

Verkennen

De samenwerking tussen een galeriehouder en een uitvinder van 3d-kopieën van schilderijen verloopt niet zoals gewenst. De uitvinder verzaakt in het leveren van een serie voorbeelden die de galeriehouder nodig heeft voor de verkoop van zijn product. Er wordt daarom gevraagd om dit proces te versnellen.

Verruimen


De uitvinder is erg bang dat zijn idee wordt overgenomen door derden. Cramdon creëert voor hem een veilige omgeving door een NDA te laten tekenen en door de afspraken op een externe locatie te laten plaatsvinden. Hierna blijkt dat met name het bedrukken van het gekopieerde reliëf de levering van voorbeelden in de weg staat. De expertise van de uitvinder zit echter in het creëren van dit reliëf.

Verbinden


Door het gehele bedrijfsproces in kaart te brengen wordt duidelijk dat het probleem met het printen van de juiste kleuren kan worden opgelost door verschillende marktpartijen in te schakelen. De uitvinder kan zich daardoor richten op het ontwikkelen van het geschikte reliëf. Daarnaast worden de rollen binnen de samenwerking verdeeld en alle processtappen toegewezen aan de daarvoor bestemde eigenaar.

Verwezenlijken

De door Cramdon voorgestelde rollen hebben ook vorm gekregen in een juridische structuur die bestaat uit drie BV’s: een octrooi BV, die kan profiteren van de innovatie als gevolg van de ontwikkeling, een productie BV, waarbij het kopiëren van de kleuren uitbesteed wordt en een distributie BV, waarvan de galeriehouder de voornaamste eigenaar is. Daarnaast hebben de verschillende partijen een overeenstemming bereikt over de marktbenadering.


quote sparring partnerVriendelijk, hulpvaardig en betrouwbaar. Paul is een doorzetter die kundig analyseert.

Jan van de Aa