De Revalidatiearts

Verkennen


Een revalidatiearts komt in Canada in aanraking met een "wandelprogramma" voor patiënten met hartproblemen. De effectiviteit van het programma is zodanig groot dat de arts het programma heel graag naar Nederland wil halen. Het probleem is dat de arts weinig kennis heeft van de werking van een app die als onderdeel van het programma meetgegevens via een smartphone deelt met de huisarts. Hij is daarom op zoek naar ondersteuning en expertise op het gebied van app-ontwikkeling zodat hij zich kan richten op het werven van patiënten.

Verruimen


Na een eerste analyse wordt vastgesteld dat het grootste probleem een werkend verdienmodel is. Patiënten zullen niet echt bereid zijn om voor dit programma te gaan betalen. Hoe krijgt de arts de investering in het programma, waaronder de kosten van de app-ontwikkeling, terug?

Verbinden


Cramdon stelt voor om de verzekeraars erbij te betrekken. Hun interesse daarvoor is groot vanwege de verkleining van de kans op een tweede hartaanval voor mensen die het wandelprogramma hebben gevolgd. Zij hebben dus een financieel voordeel wanneer patiënten hieraan deelnemen.

Verwezenlijken


De betrokkenheid van de verzekeraars zorgt dat de randvoorwaarden en financiën van het programma geregeld zijn. Naast het beschikbaar stellen van een financiële vergoeding voor zowel de doorverwijzende arts als de monitorende huisartsen blijken zij ook bereid om de verdere ontwikkeling van het programma te financieren. De arts kan zich richten op het starten van een pilot en het werven van patiënten.


quote verkennen raamPaul is een man met zeer veel kwaliteiten, zeker op strategisch gebied.

Aad Markenstein