De Vertegenwoordigers

Verkennen

Een vijftal medewerkers is verantwoordelijk voor de verkoop van machines. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen, terwijl de vertegenwoordigers in Leicester actief zijn. Het bedrijf heeft zowel een contract met het Europese centrum als met het moederbedrijf in de VS. De vraag is of van deze contracten één contract gemaakt kan worden zonder dat de kosten door de tussenkomst van het Europese centrum zouden stijgen.

Verruimen


Na verschillende opties besproken te hebben, blijkt dat de groep medewerkers zich niet thuis voelt bij het bedrijf waar zij op dat moment werken. De onderlinge verhoudingen zijn uitstekend en slechts het financiële risico weerhoudt hen ervan een eigen bedrijf op te richten. Opvallend is dat de medewerkers geen concurrentiebeding in hun arbeidscontracten hebben.

Verbinden


Cramdon heeft samen met accountants en juristen de optie onderzocht om een branch office van het Europese centrum te starten. Het blijkt dat de vijf medewerkers op deze manier hun oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten niet verliezen. Ook wordt de relatie met het Europese centrum eenduidig en vereenvoudigd.

Verwezenlijken

Het Europese centrum kan op basis van de toegenomen omzet die via hen loopt de oprichting financieren en de nodige garanties afgeven aan financiële instellingen. Door het onderbrengen van de activiteiten in een branch office behoudt de groep de verantwoordelijkheid over hun werkzaamheden zonder dat zij een financieel risico lopen. Door in plaats van een eigen bedrijf een branch office te beginnen, lopen zij geen financieel risico. De onderlinge verhoudingen zijn nog steeds uitstekend en de jaarlijkse X-mas-parties van het branch office zijn ondertussen beroemd en berucht geworden.


quote brainstorm-raamClearly, Paul is wise, experienced, understands business, understands people and is good at coaching.

Jack Lantz